Depremin Yararları

Depremden Korunmanın Yapı Tasarımları.

Depremin Tanımlanması

Yapı Dinamiği

Yığma Yapı Teknolojisi

Hidrojeoloji

“Yerküre sessiz bir gezegen değildir. Milisaniyeden günlere kadar değişen periyotlarda, ve nanometrelerden metrelere değişen genliklerde devamlı titreşmektedir. ”

Bu titreşimlerin büyük çoğunluğu çok zayıf olup hissedilmezler, hatta özel olarak tasarlanmış tespit cihazları olmadan tespit de edilemezler. Bu tür mikro sismik aktiviteler, mühendislerden çok sismologları ilgilendirmektedir. Deprem mühendislerini ilgilendiren kuvvetli yer hareketleridir. (S.L. Kramer, 2003, s59)

Su tablasını kesen sığ bir kuyu filtresindeki su, o noktadaki su tablası kotuna kadar yükselir. Su tablasının rölyefi topoğrafyanın rölyefi kadar büyük olmasa da, su tablasının konumu sıkça topoğrafyanın genel şeklini izler. Su tablasının altındaki tüm derinliklerde, kaya birbiriyle bağlantılı boşluklar içerdiği için suya tamamen doygundur. (Fetter, 2001, s.101)

Siz de aramıza katılarak yazılarınızla katkıda bulunun !

Aşağıdaki formu doldurarak aramıza katılabilir, ve siz de yazılarınızla bize katkıda bulunabilirsiniz.